Local Bus Service Routes

 • From
 • To
 • Departure
 • Days
 • Period
  • Heraclio
  • Sitia
  • 10:45
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Heraclio
  • Sitia
  • 13:45
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Heraclio
  • Sitia
  • 15:45
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Heraclio
  • Sitia
  • 18:45
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Agio Nikolao
  • Sitia
  • 6:15
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Agio Nikolao
  • Sitia
  • 8:15
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Agio Nikolao
  • Sitia
  • 12:15
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Agio Nikolao
  • Sitia
  • 15:15
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Agio Nikolao
  • Sitia
  • 17:15
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
  • Agio Nikolao
  • Sitia
  • 20:15
  • Monday - Sunday
  • FROM 01/11/2013
<12
Select Route
 • Arriving to Sitia from:
 • Departing from Sitia to:
 • Heraclio
 • Agios Nikolaos
 • Ierapetra
 • Palaikastro
 • Vai
 • Ziros
 • Zakros